Vstup na privátní stránky     

Zadejte heslo

Sorry, ale díky různým hlídačům autorských práv, softwareové policii a podobným institucím nemůžu mít své legální zálohy volně přístupné na WEBu. Následující stránky slouží jako soukromé odkladiště pro mne a mé kamarády. Vstup na ně není určen veřejnosti a je jen na vlastní nebezpečí.

Pakliže jsem Vám osobně nesdělil přístupový kód, na mých stránkách nemáte co dělat! Celá sekce je zabezpečena. Heslo je strašně složité a nemá vůbec nic společného s mým NICKem !!!

Rád bych též poděkoval Martinovi za poskytnutý prostor...